आजीची भातुकली, पुणे
वैशिष्ठ्यपूर्ण भांडी
पुढील प्रदर्शन
तारीख :
वेळ :
पत्ता :
मागील प्रदर्शन
तारीख : १० व ११ जानेवारी २०२०
वेळ : सकाळी ११ ते रात्री ८ वाजता
पत्ता : मुक्ता महिला मंच तर्फे, पुष्पक मंगल कार्यालय, सिंहगड रोड, पुणे
मागील इतर प्रदर्शने
विशेष माहिती
भातुकलीचे प्रदर्शन डोहाळेजेवण, बारसं, वाढदिवस, मुंज, वास्तुशांती अशा समारंभात आपण आयोजित करू शकता .
संग्रहक

श्री.विलास नारायण करंदीकर

मुख्य पान भातुकली वैशिष्ठ्यपूर्ण भांडी अभिप्राय छायाचित्रे संपर्क
Welcome
छापील प्रत

मुळात "भातुकली" हा जो विषय आहे तो एकोप्यानी होत असे. सर्वजण मिळून सर्व काम करत असत. पण हल्ली "हम दो! हमारे दो या एक!" चा जमाना. पण जो चोच देतो तो चाराही देतो असं नेहमी आमची आई सांगत असे. लेको तुम्ही काय करता सर्व काही तो परमेश्वर करत असतो. हल्ली जी भांडी बाजारात विकत मिळतात ती प्रेस केलेली असतात. ती चेपाटी असतात. ही भांडी मात्र जुन्या बाजारातून विकत घेतलेली तसेच स्वत: बनवून घेतलेली आहेत.

आंघोळीसाठी वापरली जाणारी भांडी पूजेसाठी वापरले जाणारे साहित्य
बंब घंगाळे कचोळं
इतर काही भांडी
पंगत उखळ-मुसळ फणी-करंडा पेटी
 व्हॉलेंटियर्स पाहिजेत

Home  |  Contact Us  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Mail  |  Login     
2010 - 21, All rights reserved, आजीची भातुकली, पुणे, Pune, India.
Maintained by Infotools® , Pune   |   *Last updated on : 2015-10-25   |   Add this Website to favorites !