आजीची भातुकली, पुणे
वैशिष्ठ्यपूर्ण भांडी
पुढील प्रदर्शन
तारीख :
वेळ :
पत्ता :
मागील प्रदर्शन
तारीख : १० व ११ जानेवारी २०२०
वेळ : सकाळी ११ ते रात्री ८ वाजता
पत्ता : मुक्ता महिला मंच तर्फे, पुष्पक मंगल कार्यालय, सिंहगड रोड, पुणे
मागील इतर प्रदर्शने
विशेष माहिती
भातुकलीचे प्रदर्शन डोहाळेजेवण, बारसं, वाढदिवस, मुंज, वास्तुशांती अशा समारंभात आपण आयोजित करू शकता .
संग्रहक

श्री.विलास नारायण करंदीकर

मुख्य पान भातुकली वैशिष्ठ्यपूर्ण भांडी अभिप्राय छायाचित्रे संपर्क
Welcome
मागील पान छापील प्रत
फणी-करंडा पेटी (पूर्वीची मेकअप्‌ बॉक्स)

पूर्वी केस लांब असत. फणी करंड्याच्या पेटीसमोर बसून त्यातल्या आरश्यात बघत बघत ती ते विंचरत असे. त्या पेटीत लाकडी फणी असे तिने ती केस विंचरत असे. त्या पेटीत केसाला लावायची रिबीन, आगवळ, काजळाची डबी, बांगड्या, ओल्या कुंकवाची डबी, पिंजर ठेवण्याची डबी असे साहित्य त्यात असे. ह्यासारख्या असंख्य वस्तू या प्रदर्शनात पहायला मिळतील. पुनर्प्रत्ययाचा आनंद घेता येईल.

 व्हॉलेंटियर्स पाहिजेत

Home  |  Contact Us  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Mail  |  Login     
2010 - 21, All rights reserved, आजीची भातुकली, पुणे, Pune, India.
Maintained by Infotools® , Pune   |   *Last updated on : 2015-10-25   |   Add this Website to favorites !