मागील प्रदर्शने
छायाचित्रे
दिनांक स्थळ छायाचित्रे छापील प्रत
पासून पर्यंत
१० जानेवारी २०२० ११ जानेवारी २०२० मुक्ता महिला मंच तर्फे, पुष्पक मंगल कार्यालय, सिंहगड रोड, पुणे छायाचित्रे छापील प्रत
२१ डिसेंबर २०१९ २२ डिसेंबर २०१९ पेंडुलकर मंगल कार्यालय कात्रप, बदलापूर छायाचित्रे छापील प्रत
१८ जानेवारी २०१९ २० जानेवारी २०१९ लाल चौकी फडके मैदानाजवळ कल्याण - (प) छायाचित्रे छापील प्रत
७ डिसेंबर २०१८ १२ डिसेंबर२०१८ संत बहिणाबाई चौधरी, प्रतिष्ठान आंबेडकर नगर, भुसावळ. छायाचित्रे छापील प्रत
२६ मे २०१८ २७ मे २०१८ महालक्ष्मी सांस्कृतिक भवन, स्काइस एक्सटेन्शन, झेड पी सोसायटी, कोल्हापुर. छायाचित्रे छापील प्रत
२८ जानेवारी २०१८ २८ जानेवारी २०१८ संत बहिणाबाई चौधरी, प्रतिष्ठान आंबेडकर नगर, भुसावळ छायाचित्रे छापील प्रत
१० डिसेंबर २०१७ १२ डिसेंबर २०१७ बालगंधर्व कलादालन, पुणे. छायाचित्रे छापील प्रत
१२ नोव्हेंबर २०१७ १३ नोव्हेंबर २०१७ तळेगाव स्टेशन, गणेश मंदिर हॉल, राजगुरूव कॉलनी, तळेगाव छायाचित्रे छापील प्रत
५ नोव्हेंबर २०१७ ५ नोव्हेंबर २०१७ काटदरे मंगल कार्यालय, बदलापूर छायाचित्रे छापील प्रत
१८ मे २०१७ २१ मे २०१७ राजा केळकर संग्रहालय, बाजीराव रोड, पूणॆ - ४११००२ छायाचित्रे छापील प्रत
२८ एप्रिल २०१७ ३० एप्रिल २०१७ मजेन्टा लॅान्स (सुर्यनंन्दा हॉल) डी .पी. रोड पूणॆ - ४११०५२ छायाचित्रे छापील प्रत
१८ मार्च २०१७ १९ मार्च २०१७ ल. न. पामपट्टीवार मंगल कार्यालय, मेन रोड, घटनजी, यवतमाळ. छायाचित्रे छापील प्रत
६ जानेवारी २०१७ ८ जानेवारी २०१७ नू.म.वी. प्रशाळा, बाजीराव रॊड, पूणॆ. छायाचित्रे छापील प्रत
२६ डिसेंबर २०१६ २७ डिसेंबर २०१६ कर्नाळा फेस्टिवल , पनवेल. छायाचित्रे छापील प्रत
१ मे २०१६ ११ मे २०१६ बालरंजन, एरंडवणे, पुणे. छायाचित्रे छापील प्रत
६ मे २०१६ ८ मे २०१६ शुभारंभ लॉन्स, म्हात्रे पुला जवळ, पुणे छायाचित्रे छापील प्रत
१ फेब्रुवारी २०१६ १ फेब्रुवारी २०१६ पॉपुलर नगर, वारजे माळवाडी, पुणे. छापील प्रत
५ डिसेंबर २०१५ ६ डिसेंबर २०१५ बाल मेळावा, मॉडर्न हायस्कूल, शिवजीनगर, पुणे ४११००५. छापील प्रत
२३ सप्टेंबर २०१५ २६ सप्टेंबर २०१५ विराट को.ऑप. हौ. सोसायटी, टिळकनगर, डोंबिवली पूर्व, जि. ठाणे ४२१२०१. छायाचित्रे छापील प्रत
१ मे २०१५ १ मे २०१५ न्यू इंग्लिश स्कूल, टिळक रस्ता, पुणे. छायाचित्रे छापील प्रत
१७ एप्रिल २०१५ १९ एप्रिल २०१५ MLR Convenssion Center, Bengaluru छायाचित्रे छापील प्रत
२३ जानेवारी २०१५ २६ जानेवारी २०१५ इम्प्रेस गार्डन,पुणे. छायाचित्रे छापील प्रत
१२ सप्टेंबर २०१४ - गणेश कडु यांचेतर्फे, पिल्लई कॉलेज-सेक्टर १६, पनवेल पूर्व छायाचित्रे छापील प्रत
५ सप्टेंबर २०१४ ७ सप्टेंबर २०१४ निर्मीती कला संस्था, उत्तुर, जि.कॊल्हापूर छायाचित्रे छापील प्रत
१५ ऑगस्ट२०१४ २१ ऑगस्ट २०१४ अस्तित्व मॉल, रावजी पोवळे कला दालन,निगडी चॊक,प्राधिकरण, निगडी छायाचित्रे छापील प्रत
५ जुलै २०१३ ७ जुलै २०१३ ओंकार बालवाडी, बालशिक्षण संशोधन प्रकल्प, उमा गोपाळ नगर, कमलनयन बजाज हॉस्पिटल मागे, बीड बायपास रोड, औरंगाबाद छायाचित्रे छापील प्रत
२५ मे २०१२ २७ मे २०१२ नू.म.वी प्रशाला, बाजीराव रोड, पुणे. छायाचित्रे छापील प्रत
१० मे २०१२ १५ मे २०१२ हॉटेल संस्कृती, नाशिक. छायाचित्रे छापील प्रत
    स्टोव्ह पेटविताना गुंग झालेले श्री.विलास करंदीकर आणि चिमुकले छायाचित्रे छापील प्रत
    आगरकर हायस्कूल - उल्हास पवार चकली करताना छायाचित्रे छापील प्रत