आजीची भातुकली, पुणे
वैशिष्ठ्यपूर्ण भांडी
पुढील प्रदर्शन
तारीख :
वेळ :
पत्ता :
मागील प्रदर्शन
तारीख : १० व ११ जानेवारी २०२०
वेळ : सकाळी ११ ते रात्री ८ वाजता
पत्ता : मुक्ता महिला मंच तर्फे, पुष्पक मंगल कार्यालय, सिंहगड रोड, पुणे
मागील इतर प्रदर्शने
विशेष माहिती
भातुकलीचे प्रदर्शन डोहाळेजेवण, बारसं, वाढदिवस, मुंज, वास्तुशांती अशा समारंभात आपण आयोजित करू शकता .
संग्रहक

श्री.विलास नारायण करंदीकर

मुख्य पान भातुकली वैशिष्ठ्यपूर्ण भांडी अभिप्राय छायाचित्रे संपर्क
Welcome
मागील पान छापील प्रत
पूजेसाठी वापरले जाणारे साहित्य
कचोळं

   पूर्वी पूजा खूप साग्रसंगीत केली जात असे. देव पण खूप असत. ’खंडीभर’ असा शब्दप्रयोग त्यासाठी होत असे. देवांसाठी त्यामुळे गंधपण खूप लागत असे. गंधाचे अनेक प्रकार असत. लाल गंध, पांढरे गंध, पांढ-या गंधाचे तीन प्रकार आहेत. पातळ गंध, घट्ट गंध आणि गंध गोळी. असे चार प्रकारचे गंध ठेवण्यासाठी कचोळे नावाचे चार कप्पे असलेले भांडे वापरले जात असे. ’रक्त चंदनाच्या’ बाहुलीचे ’लाल गंध’ गणपतीसाठी वापरले जात असे.

  अशा चार प्रकारचे गंध उगाळावे लागे. देव खूप असल्याने गंध पण भरपूर. मग पूर्वी मोठी माणसे कोणी एक लहान मुलगा दिसला की त्याला हाक मारून त्याला गंध उगाळायला बसवत असत. दोन हाताने खोड धरून ते उगाळावे लागे. त्यामुळे हाताला व्यायामही होत असे.

  हल्ली पूजा हा प्रकारच कमी झाला. देव पण कमी आणि गंधाचे प्रकारही नाहीत.

 व्हॉलेंटियर्स पाहिजेत

Home  |  Contact Us  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Mail  |  Login     
2010 - 21, All rights reserved, आजीची भातुकली, पुणे, Pune, India.
Maintained by Infotools® , Pune   |   *Last updated on : 2015-10-25   |   Add this Website to favorites !