आजीची भातुकली, पुणे
वैशिष्ठ्यपूर्ण भांडी
पुढील प्रदर्शन
तारीख :
वेळ :
पत्ता :
मागील प्रदर्शन
तारीख : १० व ११ जानेवारी २०२०
वेळ : सकाळी ११ ते रात्री ८ वाजता
पत्ता : मुक्ता महिला मंच तर्फे, पुष्पक मंगल कार्यालय, सिंहगड रोड, पुणे
मागील इतर प्रदर्शने
विशेष माहिती
भातुकलीचे प्रदर्शन डोहाळेजेवण, बारसं, वाढदिवस, मुंज, वास्तुशांती अशा समारंभात आपण आयोजित करू शकता .
संग्रहक

श्री.विलास नारायण करंदीकर

मुख्य पान भातुकली वैशिष्ठ्यपूर्ण भांडी अभिप्राय छायाचित्रे संपर्क
Welcome
मागील पान छापील प्रत
आंघोळीसाठी वापरली जाणारी भांडी
घंगाळे

आंघोळीसाठी वापरले जाणारे दुसरे भांडे म्हणजे घंगाळे. आंघोळीचे पाणी यात घेतले जात असे. घंगाळे वजनाने जड असे. त्यामुळे ते उचलून डोक्यावर पाणी घेता येत नसे. ते तांब्याचे असे. घंगाळ्याचे मूळ नाव गंगाळे. गंगा ही पवित्र, गंगेचे पाणी पवित्र कधीही न संपणारे आणि शुद्ध. असा त्यामागे अर्थ होता. ’गंगाळे’ चा अपभ्रंश होऊन त्याचे ’घंगाळे’ झाले.

 व्हॉलेंटियर्स पाहिजेत

Home  |  Contact Us  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Mail  |  Login     
2010 - 21, All rights reserved, आजीची भातुकली, पुणे, Pune, India.
Maintained by Infotools® , Pune   |   *Last updated on : 2015-10-25   |   Add this Website to favorites !