आजीची भातुकली, पुणे
संपर्क
पुढील प्रदर्शन
तारीख :
वेळ :
पत्ता :
मागील प्रदर्शन
तारीख : १० व ११ जानेवारी २०२०
वेळ : सकाळी ११ ते रात्री ८ वाजता
पत्ता : मुक्ता महिला मंच तर्फे, पुष्पक मंगल कार्यालय, सिंहगड रोड, पुणे
मागील इतर प्रदर्शने
विशेष माहिती
भातुकलीचे प्रदर्शन डोहाळेजेवण, बारसं, वाढदिवस, मुंज, वास्तुशांती अशा समारंभात आपण आयोजित करू शकता .
संग्रहक

श्री.विलास नारायण करंदीकर

मुख्य पान भातुकली वैशिष्ठ्यपूर्ण भांडी अभिप्राय छायाचित्रे संपर्क
Welcome

Contact Us
Address : 1402 B,
Shukravar Peth,
Near Badami Haud Chauk,
Pune - 411002
Tel No. : 020 24480279
Mobile. : 9921074974, 9822256789
Email : mail@bhatukali.com


संपर्क
पत्ता : १४०२ ब, शुक्रवार पेठ,
बदामी हौद चौका जवळ,
पुणे - ४११००२
दुरध्वनी : ०२० २४४८०२७९
मोबाईल : ९९२१०७४९७४, ९८२२२५६७८९
ईमेल : mail@bhatukali.com
Send us an email
Name*
Organization
Email*
Mobile *
Subject*
Narration* व्हॉलेंटियर्स पाहिजेत

Home  |  Contact Us  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Mail  |  Login     
2010 - 22, All rights reserved, आजीची भातुकली, पुणे, Pune, India.
Maintained by Infotools® , Pune   |   *Last updated on : 2015-10-25   |   Add this Website to favorites !