आजीची भातुकली, पुणे
संपर्क
पुढील प्रदर्शन
तारीख : ७ ते १२ डिसेंबर
वेळ : सकाळी 11 ते 8
पत्ता : संत बहिणाबाई चौधरी, प्रतिष्ठान आंबेडकर नगर, भुसावळ
मागील प्रदर्शन
तारीख : २६, २७ मे २०१८
वेळ : सकाळी ११:०० ते रात्री ८:००
पत्ता : महालक्ष्मी सांस्कृतिक भवन, स्काइस एक्सटेन्शन, झेड पी सोसायटी, कोल्हापुर.
मागील इतर प्रदर्शने
विशेष माहिती
भातुकलीचे प्रदर्शन डोहाळेजेवण, बारसं, वाढदिवस, मुंज, वास्तुशांती अशा समारंभात आपण आयोजित करू शकता .
संग्रहक

श्री.विलास नारायण करंदीकर

मुख्य पान भातुकली वैशिष्ठ्यपूर्ण भांडी अभिप्राय छायाचित्रे संपर्क
Welcome

Contact Us
Address : 1402 B,
Shukravar Peth,
Near Badami Haud Chauk,
Pune - 411002
Tel No. : 020 24480279
Mobile. : 9921074974, 9822256789
Email : mail@bhatukali.com


संपर्क
पत्ता : १४०२ ब, शुक्रवार पेठ,
बदामी हौद चौका जवळ,
पुणे - ४११००२
दुरध्वनी : ०२० २४४८०२७९
मोबाईल : ९९२१०७४९७४, ९८२२२५६७८९
ईमेल : mail@bhatukali.com
Send us an email
Name*
Organization
Email*
Mobile *
Subject*
Narration*Can't read the image? click here to refresh
 व्हॉलेंटियर्स पाहिजेत

Home  |